Η πρόσβαση στην υπηρεσία επιτρέπεται με τη χρήση του κωδικού πρόσβασης (username και password), που σας παρέχεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Αμέσως μετά την απόκτηση του κωδικού πρόσβασης, για την ενεργοποίηση αυτής της υπηρεσίας πρέπει να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη του τηλεφωνικού δικτύου στο τηλέφωνο 210-772-1871 και να ενημερώσετε για την email διεύθυνση που διατηρείτε στο central (username@central.ntua.gr.)

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας για την παρακολούθηση του τηλεφωνικού σας λογαριασμού ακολουθείτε την εξής διαδικασία:

Βήμα 1ο:

Aνοίγετε έναν Web Browser (Internet Explorer ή Netscape) και πληκτρολογείτε την διεύθυνση https://my.ntua.gr/ οπότε ανοίγει το παρακάτω παράθυρο:

phone_charges1

Βήμα 2ο:

Πληκτρολογείτε τον κωδικό που έχετε από το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και εμφανίζεται η κεντρική σελίδα του my.ntua.gr

Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου υπάρχει η ένδειξη MyTelephone. Πατώντας το ανοίγει η σελίδα με την κίνηση του τηλεφωνικού σας λογαριασμού.

phone_charges2

Εδώ υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης σχετικά με την τηλεφωνική σας χρέωση των προηγουμένων μηνών επιλέγοντας το μήνα που επιθυμείτε. Για τον τρέχοντα μήνα μπορείτε να ενημερωθείτε για τη χρέωση σας μέχρι και την προηγούμενη ημέρα στις 12:00 το βράδυ.

Προσοχή όταν θέλετε να βγείτε από το my.ntua.gr να χρησιμοποιείτε οπωσδήποτε το πλήκτρο 

Οι συνδρομητές δεν λαμβάνουν έντυπους λογαριασμούς, παρά μόνο έγγραφη ειδοποίηση στο τέλος του τριμήνου αν έχει προκύψει υπέρβαση.

Σε περίπτωση που δεν φαίνονται τα τηλέφωνα που έχετε στο όνομα σας, ή η χρέωση παρουσιάζει κάποιο σφάλμα, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ.