Αρχικά επισκέπτεστε την σελίδα των ανακοινώσεων που σας ενδιαφέρει, π.χ. την σελίδα των Γενικών Ανακοινώσεων του ΕΜΠ, και επιλέγετε το εικονίδιο που έχει επισημανθεί, όπως στην παρακάτω εικόνα:

rss-m1

 

Φροντίζετε να είναι ενεργοποιημένη η επιλογή "Live Bookmarks", και επιλέγετε "Subscribe Now" όπως στην εικόνα που ακολουθεί:

rss-m2

 

Στην συνέχεια εμφανίζεται ένα παράθυρο, στο οποίο δίνουμε ένα όνομα στο rss της σελίδας που θέλουμε να βλέπουμε:

rss-m3

 

Τώρα έχετε εγγραφεί στο RSS feed. Μπορείτε να βλέπετε τα περιεχομενά του ανα πάσα στιγμή επιλέγοντας την εικόνα που έχει δημιουργηθεί:

rss-m4

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για προβλήματα που αφορούν τη σύνδεσή σας στο δίκτυο μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ.


Αρχικά επισκέπτεστε την σελίδα των ανακοινώσεων που σας ενδιαφέρει, π.χ. την σελίδα των Γενικών Ανακοινώσεων του ΕΜΠ.

Στη συνέχεια επιλέγετε το εικονίδειο του RSS όπως στην παρακάτω εικόνα:

rss-i1

 

Επιλέξτε τον σύνδεσμο "Subscribe to this feed" όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα:

rss-i2

 

Στη συνέχεια επιλέξτε το κουμπί "Subscribe":

rss-i3

 

Τώρα έχετε εγγραφεί στο RSS feed. Για να μπορείτε να βλέπετε τα περιεχόμενά του, επιλέγετε View -> Explorer Bar -> Feeds και θα μπορείτε να βλέπετε τις νέες ανακοινώσεις στο πάνελ που ανοίγει στο αριστερό μέρος:

rss-i4

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για προβλήματα που αφορούν τη σύνδεσή σας στο δίκτυο μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ.


Αρχικά επιλέγετε Tools → Accounts Settings → Add Feed Account για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό RSS με την ονομασία "ΕΜΠ Announcements", όπως στην παρακάτω εικόνα:

rss-th1

Και πατάτε Next Και Finish.

Κάνετε δεξί-click πάνω στο νέο account "ΕΜΠ Announcements" που δημιουργήθηκε και επιλέγετε "Subscribe", οπότε ανοίγει ένα παράθυρο:

rss-th2

 

Με σε ένα άλλο παράθυρο τον browser σας επισκέπτεστε την σελίδα των ανακοινώσεων που σας αφορά, π.χ. τις Γενικές Ανακοινώσεις του ΕΜΠ, κάνετε δεξί-click πάνω στο εικονίδιο "RSS FEED" και επιλέγετε "Copy Link Location".

rss-i1

 

Στη συνέχεια επιστρέφετε στο παράθυρο του Thunderbird, που είχατε επιλέξει να κάνετε "Subscribe" και στο πεδίο Feed URL, κάνετε δεξί-click -> Paste τον σύνδεσμο αυτό.

rss-th3

 

Τώρα έχετε εγγραφεί στο RSS feed τα περιεχόμενα του οποίου μπορείτε να δείτε επιλέγοντάς το από την αριστερή στήλη:

rss-th4

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ.