Θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση προς το ΚΕΔ-Ε.Μ.Π. Αφού εξεταστεί αν πληρείτε τις προϋποθέσεις για την απόκτηση του ονόματος το ΚΕΔ θα σας ενημερώσει για τη δημιουργία του.

Οχι υπάρχουν προϋποθέσεις. Μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα της υπηρεσίας DNS και να δείτε ότι οι ζώνες ονοματολογίας έχουν αποδοθεί για Σχολές, Τομείς, Εργαστήρια, Διοικητικές Μονάδες, Υπηρεσίες.

Υπηρεσία ονοματολογίας (DNS)