Γενικά

SMTP - Οδηγίες Χρήσης

Στο δίκτυο του Ε.Μ.Π. έχουν οριστεί περιορισμοί που δεν επιτρέπουν τις συνδέσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (τύπου SMTP ), εισερχόμενες και εξερχόμενες, για οποιονδήποτε υπολογιστή που φιλοξενείται εντός αυτού. Σκοπός των περιορισμών αυτών είναι η διαφύλαξη της υπηρεσίας από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, όπως αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας – spamming , επιθέσεις – mail bombing , διάδοση ιών– viruses και συναφούς επικίνδυνου λογισμικού - worms , trojans κ.ο.κ.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) -Οδηγίες Χρήσης

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Η πρόσβαση στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  δεν είναι εξ αρχής ελεύθερη για το χρήστη. Για να να αποκτήσει πρόσβαση στην γραμματοθυρίδα του, θα πρέπει να αποδεχτεί τον κανονισμό λειτουργίας της υπηρεσίας, μέσα απο το my.ntua.gr (συνδεόμενος με το username και το password που του έχει αποδoθεί από το κέντρο H/Y), στον mail server mail.ntua.gr. Για να το κάνει αυτό, από την κεντρική οθόνη του my, θα επιλέξει επιλογή 'My Account'--> Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο).

Web Hosting - Οδηγίες Χρήσης

Αμέσως μετά τη δημιουργία του χώρου σας στην υπηρεσία από το ΚΕΔ, λαμβάνετε σχετικό γραπτό μήνυμα στην ηλεκτρονική σας θυρίδα. Το μήνυμα περιλαμβάνει οδηγίες πρόσβασης στο χώρο που δημιουργήθηκε για σας.

Προσωπικές ιστοσελίδες - Οδηγίες Χρήσης

Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει την προσωπική του ιστοσελίδα από την υπηρεσία my.ntua.gr αφού κάνει login στην υπηρεσία με το username και το password που του έχει αποδoθεί από το κέντρο H/Y, επιλέγοντας ως mail server τον mail.ntua.gr.

Από την κεντρική οθόνη του my θα πρέπει να επιλέξει 'My Account', 'Προσωπική Ιστοσελίδα' και να συμπληρώσει την παρακάτω αίτηση.

users-1

 

Ιστοσελίδες μαθημάτων - Οδηγίες Χρήσης

Πρόσβαση

Πληκρολογήστε σε μία εφαρμογή web browser (π.χ. Internet Explorer) την ηλεκτρονική διεύθυνση http://mycourses.ntua.gr

 

 

Η είσοδος απαιτεί την ταυτοποίηση του χρήστη. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να πληκτρολογήσει το username και password που του έχει αποδοθεί από το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Εξαίρεση αποτελούν τα ανοικτά μαθήματα, τα οποία οι φοιτητές μπορούν να επισκέπτονται χωρίς προηγουμένως να ταυτοποιηθούν.

Τηλεφωνικές Χρεώσεις - Οδηγίες Χρήσης

Η πρόσβαση στην υπηρεσία επιτρέπεται με τη χρήση του κωδικού πρόσβασης (username και password), που σας παρέχεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Αμέσως μετά την απόκτηση του κωδικού πρόσβασης, για την ενεργοποίηση αυτής της υπηρεσίας πρέπει να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη του τηλεφωνικού δικτύου στο τηλέφωνο 210-772-1871 και να ενημερώσετε για την email διεύθυνση που διατηρείτε στο central (username@central.ntua.gr.)

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Voice Mail - Οδηγίες Χρήσης

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Το φωνητικό ταχυδρομείο αποτελεί προαιρετική υπηρεσία. Για την ενεργοποίηση του ο χρήστης πρέπει να υποβάλλει γραπτή ή τηλεφωνική αίτηση στο τμήμα υποστήριξης τηλεφωνικού δικτύου του Κέντρου Δικτύων (210-772-1871).

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Αφού πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση του φωνητικού ταχυδρομείου, για να συνδεθείτε ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία: