Κεντρικός ιστότοπος ΕΜΠ

Full title
Κεντρικός ιστότοπος ΕΜΠ

Κεντρικός ιστότοπος ΕΜΠ (www.ntua.gr)

Το Διαδίκτυο δίνει την δυνατότητα σε μια ομάδα οποιουδήποτε μεγέθους ή φύσεως να παρέχει ηλεκτρονικά προσπελάσιμη πληροφορία στα μέλη της αλλά και στο ευρύτερο κοινό σε μόνιμη, σταθερή, 24ωρη βάση χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. Επιπλέον οι σύγχρονες αρχιτεκτονικές στο χώρο, επιτρέπουν την αποτελεσματική χρήση του μέσου (internet) ως πλατφόρμα ανάπτυξης μεθόδων και χρήσης εργαλείων για αποδοτικότερη συνεργασία, τόσο σε επίπεδο κλειστής ομάδας όσο και σε ευρύτερο επίπεδο, χωρίς κάποια από τα προβλήματα που παρουσιάζουν οι κλασικές μέθοδοι συνεργασίας.