Ιστοσελίδες μαθημάτων (mycourses.ntua.gr)

Full title
Ιστοσελίδες μαθημάτων (mycourses.ntua.gr)

Πώς μπορώ ν'αλλάξω την ηλεκτρονική μου διεύθυνση (email) στη σελίδα χρηστών του μαθήματός μου;

Detailed Question

Πώς μπορώ ν'αλλάξω την ηλεκτρονική μου διεύθυνση (email) στη σελίδα χρηστών του μαθήματός μου;

Body

Το mycourses αντλεί τα στοιχεία σας αυτόματα από την κεντρική υπηρεσία καταλόγου, κάθε φορά που ταυτοποιείστε στην υπηρεσία. Δεν αποθηκεύονται στοιχεία χρηστών στον εξυπηρετητή της υπηρεσίας. Συνεπώς, για να γίνει η αλλαγή, θα πρέπει ν' αλλάξετε τα στοιχεία σας στον κατάλογο. Αν είστε φοιτητής, μπορείτε να ορίσετε κατά βούληση την πρωτεύουσα email διεύθυνσή σας, μέσα από τη σελίδα του Κέντρου Ηλεκτρονικού υπολογιστή beta.central.ntua.gr. Σε διαφορετική περίπτωση, επικοινωνήστε με το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

Ιστοσελίδες μαθημάτων (mycourses.ntua.gr)

Η υπηρεσία mycourses αναπτύχθηκε έχοντας ως βάση το λογισμικό ανοικτού κώδικα Claroline (http://www.claroline.net ).  Η ομάδα του ΚΕΔ-ΕΜΠ πρόσθεσε νέα χαρακτηριστικά (εργαλεία, φιλικό γραφικό περιβάλλον, κλπ) σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα εμπειρία της (το ΚΕΔ-ΕΜΠ συμμετείχε στα πλαίσια του Ακαδημαϊκού Δικτύου GUNET στη δημιουργία του http://eclass.gunet.gr), αλλά και με άξονα τις απαιτήσεις των χρηστών του Ιδρύματος.

Ιστοσελίδες μαθημάτων - Οδηγίες Χρήσης

Πρόσβαση

Πληκρολογήστε σε μία εφαρμογή web browser (π.χ. Internet Explorer) την ηλεκτρονική διεύθυνση http://mycourses.ntua.gr

 

 

Η είσοδος απαιτεί την ταυτοποίηση του χρήστη. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να πληκτρολογήσει το username και password που του έχει αποδοθεί από το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Εξαίρεση αποτελούν τα ανοικτά μαθήματα, τα οποία οι φοιτητές μπορούν να επισκέπτονται χωρίς προηγουμένως να ταυτοποιηθούν.

Προσπαθώ να αποκτήσω πρόσβαση σε κάποιο μάθημα, αλλά όταν επιλέξω τη σχολή μου από τη λίστα, δεν εμφανίζεται το μάθημα που με ενδιαφέρει. Γιατί;

Detailed Question

Προσπαθώ να αποκτήσω πρόσβαση σε κάποιο μάθημα, αλλά όταν επιλέξω τη σχολή μου από τη λίστα, δεν εμφανίζεται το μάθημα που με ενδιαφέρει. Γιατί;

Body

Τα μαθήματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: ανοικτά και κλειστά. Αν το μάθημα που αναζητάτε δεν είναι ανοικτό, τότε δε θα εμφανίζεται στην αντίστοιχη λίστα. Αυτό σημαίνει, πως ο διδάσκων επιθυμεί εγγραφή για πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος, οπότε πρέπει να πιστοποιηθείτε στο σύστημα κανονικά και μετά να εγγραφείτε στο ηλεκτρονικό μάθημα, μέσω του mycourses. Λάβετε επίσης υπόψη, ότι ο καθηγητής έχει δικαίωμα να καταστήσει το μάθημα μη ορατό κατά βούληση, ή να απαγορεύσει την εγγραφή περισσότερων χρηστών, οποιοαδήποτε στιγμή. Σ' αυτές τις περιπτώσεις, το μάθημα δε θα εμφανίζεται ούτε στη λίστα των μαθημάτων προς εγγραφή.

Σε ποια μαθήματα, μπορώ να εγγραφώ ως φοιτητής;

Detailed Question

Σε ποια μαθήματα, μπορώ να εγγραφώ ως φοιτητής;

Body

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιοδήποτε μάθημα επιτρέπει ο δημιουργός του. Η εγγραφή στα μαθήματα μέσω του mycourses.ntua.gr δεν υποκαθιστά την εγγραφή σας στη γραμματεία. Οδηγεί απλώς στην καταχώρησή σας ως χρήστη του ηλεκτρονικού μαθήματος. Έτσι, μπορείτε να εγγραφείτε, για παράδειγμα, σε μάθημα διαφορετικού εξαμήνου από αυτό που ανήκετε ή ακόμα να παρακολουθήσετε κάποιο μάθημα άλλης σχολής. Τα ακριβή δικαιώματα πρόσβασης και η διαχείριση της λίστας χρηστών είναι αποκλειστικά ευθύνη του διδάσκοντα του μαθήματος.

Τι δυνατότητες έχω σε αυτήν την υπηρεσία ως φοιτητής;

Detailed Question

Τί δυνατότητες έχω σ' αυτήν την υπηρεσία ως φοιτητής;

Body

Η υπηρεσία mycourses προσφέρει στους διδάσκοντες ένα εργαλείο για την δημιουργία ιστοσελίδων μαθημάτων. Οι φοιτητές δεν έχουν δικαιώματα διαχείρισης στην υπηρεσία αυτή, παρά μόνο δικαιώματα περιήγησης στα μαθήματα. Για τα ανοικτά μαθήματα, δεν είναι απαραίτητη η πιστοποίηση στο σύστημα. Αν θέλετε, όμως, να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις ανακοινώσεις του μαθήματος ή να υποβάλλετε εργασίες, τότε εγγραφείτε μέσω του mycourses.ntua.gr σε κάποιο μάθημα, ακόμα κι αν αυτό είναι κλειστό. Σ'αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία σας κάθε φορά για να το προσπελάσετε.

Το μάθημα που διδάσκω δε βρίσκεται στη λίστα μαθημάτων που με οδηγεί η "Δημιουργία ενός Μαθήματος". Τί να κάνω;

Detailed Question

Το μάθημα που διδάσκω δε βρίσκεται στη λίστα μαθημάτων που με οδηγεί η "Δημιουργία ενός Μαθήματος". Τί να κάνω;

Body

Θα πρέπει να μας αποστείλετε μια αίτηση καταχώρησης νέου μαθήματος. Συμπληρώστε, μέσα από το mycourses, τη φόρμα στην οποία παραπέμπει η συμβουλή στο κίτρινο πλαίσιο, στην κορυφή της σελίδας δημιουργίας νέου μαθήματος (σύνδεσμος: Δημιουργία ενός μαθήματος). Την ίδια κιόλας μέρα θα καταχωρηθεί ο τίτλος του μαθήματός σας και θα μπορέσετε να συνεχίσετε.

Πόσο χώρο έχω στην υπηρεσία για ανάρτηση υλικού;

Detailed Question

Πόσο χώρο έχω στην υπηρεσία για ανάρτηση υλικού;

Body

Ο χώρος που σας παρέχεται από την υπηρεσία, είναι 100ΜΒ ανά μάθημα. Ο χώρος καταναλώνεται από τα "Έγγραφα" και τις "Εργασίες" του μαθήματος.

Πώς αποκτώ λογαριασμό στην υπηρεσία mycourses;

Detailed Question

Πώς αποκτώ λογαριασμό στην υπηρεσία mycourses;

Body

Το mycourses χρησιμοποιεί την κεντρική υπηρεσία καταλόγου του ΕΜΠ για πιστοποίηση των χρηστών. Αν έχετε λογαριασμό, θα μπορείτε να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας (δηλ. το username και το password σας) εδώ. Αν δεν έχετε λογαριασμό στο ΕΜΠ, τότε ανάλογα με τη σχέση σας με το ΕΜΠ μπορείτε να αιτηθείτε τη δημιουργία λογαριασμού στο Κέντρο Υπολογιστή.