Λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (lists.ntua.gr)

Full title
Λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (lists.ntua.gr)

Λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (lists.ntua.gr)

Το ΚΕΔ – Ε.Μ.Π. παρέχει στα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας τη δυνατότητα δημιουργίας λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να διευκολύνεται η επικοινωνία ανάμεσα σε ομάδες, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με την Ακαδημαϊκή & Ερευνητική δραστηριότητα του Ιδρύματος.

Η λίστα μου είναι κλειστή με συγκεκριμμένα μέλη που δεν αλλάζουν συχνά. Πως μπορώ να απενεργοποιήσω τις αιτήσεις για νέες εγγραφές και να μη δέχομαι τέτοια μηνύματα;

Detailed Question

Η λίστα μου είναι κλειστή με συγκεκριμμένα μέλη που δεν αλλάζουν συχνά. Πως μπορώ να απενεργοποιήσω τις αιτήσεις για νέες εγγραφές και να μη δέχομαι τέτοια μηνύματα;

Body

Πηγαίνετε στους "Κανόνες Εγγραφών" στις "Επιλογές προσωπικού απορρήτου". Μπορείτε να εισάγετε διευθύνσεις που δε θέλετε να γίνουν ποτέ μέλη στη "Λίστα διευθύνσεων στις οποίες απαγορεύεται να είναι μέλη της λίστας". Στις διευθύνσεις που είναι καταχωρημένες στο πεδίο αυτό δεν επιτρέπεται να εγγραφούν στη λίστα, χωρίς να χρειάζεται καμιά ενέργεια του συντονιστή. Προσθέστε μία διεύθυνση ανά γραμμή. Ξεκινώντας τη γραμμή με το χαρακτήρα ^ υπονοείται κανονική έκφραση.
Ενδιαφέρον παράδειγμα είναι η προσθήκη της γραμμής:
^.*
που απαγορεύει την εγγραφή οποιασδήποτε διεύθυνσης.

Μπορούν να στείλουν μηνύματα στη λίστα κάποιοι που δεν είναι μέλη της;

Detailed Question

Μπορούν να στείλουν μηνύματα στη λίστα κάποιοι που δεν είναι μέλη της;

Body

Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που ισχύουν κατά τη δημιουργία μιας λίστας δε μπορούν.
Όμως ο διαχειριστής μπορεί να επιλέξει να δέχεται η κλειστή λίστα του μηνύματα από ρητά ορισμένες διευθύνσεις που δεν ανήκουν στα μέλη. Η ρύθμιση αυτή βρίσκεται στα "Φίλτρα Αποστολέα" στις "Επιλογές προσωπικού απορρήτου" στη κεντρική σελίδα διαχείρισης της λίστας.

Τι είναι ο συντονιστής (moderator) σε μια λίστα; Τι διαφορά έχει από το διαχειριστή;

Detailed Question

Τι είναι ο συντονιστής (moderator) σε μια λίστα; Τι διαφορά έχει από το διαχειριστή;

Body

Οι διαχειριστές της λίστας έχουν απόλυτο έλεγχο πάνω σε όλες τις παραμέτρους της λίστας. Μπορούν να αλλάξουν όλες τις ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες.

Οι συντονιστές της λίστας έχουν πιο περιορισμένες δυνατότητες. Δεν μπορούν να αλλάξουν καμία ρύθμιση, μπορούν όμως να φροντίζουν εκκρεμείς διαχειριστικές αιτήσεις όπως το να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν παρακρατούμενες αιτήσεις για συνδρομές και να σβήνουν παρακρατούμενα μηνύματα. Φυσικά οι διαχειριστές της λίστας μπορούν επίσης να φροντίζουν εκκρεμείς αιτήσεις.

Προκειμένου να χωριστούν τα καθήκοντα της διαχείρισης σε διαχειριστές και συντονιστές, πρέπει να θέσετε ένα ξεχωριστό κωδικό για το συντονιστή στο τμήμα "Κωδικοί Πρόσβασης" στις "Κατηγορίες Ρυθμίσεων" στη κεντρική σελίδα διαχείρισης της λίστας.

Μπορούν τα μέλη της λίστας να είναι μη μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας;

Detailed Question

Μπορούν τα μέλη της λίστας να είναι μη μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας;

Body

Ναι, μπορούν. Ο διαχειριστής μπορεί να προσθέσει όποιες ηλεκτρονικές διευθύνσεις επιθυμεί σαν μέλη στη λίστα.

Λαμβάνω κανονικά e-mail από τη λίστα αλλά δε μπορώ να στείλω στη λίστα. Τι μπορεί να συμβαίνει;

Detailed Question

Λαμβάνω κανονικά e-mail από τη λίστα αλλά δε μπορώ να στείλω στη λίστα. Τι μπορεί να συμβαίνει;

Body

Στις κλειστές λίστες μπορούν να στείλουν μηνήματα είτε τα μέλη της είτε ρητά ορισμένες διευθύνσεις από το διαχειριστή.
Μήπως έχετε δύο e-mail διευθύνσεις και ο διαχειριστής της λίστας σας έχει ως μέλος (που στέλνει και λαμβάνει) με το ένα από αυτά, ενώ εσείς προσπαθείτε να στείλετε με το άλλο;
Επιβεβαιώστε με τον διαχειριστή της λίστας την e-mail διεύθυνσή σας.

Προσέξτε το εξής παράδειγμα:
μπορεί να λαμβάνετε e-mails και στις δύο παρακάτω διευθύνσεις, που στην ουσία είναι οι ίδιες,
xxx@orfeas.chemeng.ntua.gr
xxx@chemeng.ntua.gr

αλλά όταν στέλνετε e-mails να φαίνεστε στον αποδέκτη ως ο xxx@orfeas.chemeng.ntua.gr.

Ενώ, λοιπόν ο διαχειριστής της λίστας σας έχει καταχωρήσει με την διεύθυνση xxx@chemeng.ntua.gr εσείς προσπαθείτε να στείλετε ως xxx@orfeas.chemeng.ntua.gr και ο μηχανισμός της υπηρεσίας, φυσικά, δεν σας αναγνωρίζει.

Είναι δυνατόν να υπάρχουν πάνω απο ένας διαχειριστές σε μία λίστα;

Detailed Question

Είναι δυνατόν να υπάρχουν πάνω απο ένας διαχειριστές σε μία λίστα;

Body

Ναι, είναι δυνατόν. Ο αρχικός κάτοχος/διαχειριστής της λίστας μπορεί να προσθέσει και άλλους διαχειριστές. Η προσθήκη γίνεται στις "Γενικές Επιλογές" στις "Κατηγορίες Ρυθμίσεων" στη κεντρική σελίδα διαχείρισης της λίστας.

Είναι δυνατόν να διατηρείται ηλεκτρονικό αρχείο με τα e-mails που στάλθηκαν στη λίστα;

Detailed Question

Είναι δυνατόν να διατηρείται ηλεκτρονικό αρχείο με τα e-mails που στάλθηκαν στη λίστα;

Body

Ναι, για κάθε λίστα υπάρχει αρχείο. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για το αρχείο μιας λίστας είναι το αρχείο να μην είναι προσβάσιμο από μη-μέλη της λίστας και να αλλάζει τόμο κάθε μήνα. Αν θελήσει ο διαχειριστής μπορεί να απενεργοποιήσει το αρχείο ή να το κάνει προσβάσιμο από όλο το κόσμο. Η διαχείριση του αρχείου γίνεται από τις "Επιλογές Αρχείου" στις "Κατηγορίες Ρυθμίσεων" στη κεντρική σελίδα διαχείρισης της λίστας.