20-06-2017

Ανακοίνωση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας

Την Τετάρτη 21/06/2017 στο απογευματινό παράθυρο συντήρησης 18:00 - 20:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης βλάβης υλικού στον δρομολογητή koletti.grnet.gr.
Κατά την διάρκεια των εργασιών θα σημειωθεί μια διακοπή της τάξης των 10 λεπτών. Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος θα γίνει αντικατάσταση υλικού με αναμενόμενη διακοπή 30 λεπτών.

Οι φορείς που θα επηρεαστούν από τις εργασίες είναι :

 • Φορείς πίσω από τους δρομολογητές
  • arta.grnet.gr
  • preveza.grnet.gr
  • orestiada.grnet.gr
  • sparti.grnet.gr
  • chalkida.grnet.gr
 • Φορείς πίσω από τα switches:
  • namuseum-asw
  • academy-asw
  • parltv-asw
 • Συνδέσεις του Σχολικού Δικτύου ( Πάτρα, Βούτες)
 • Σύνδεση Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Πατησίων)
 • Οι συνδέσεις των παρακάτω φορέων δεν θα επηρεαστούν αλλά θα βρίσκονται μόνο σε κίνδυνο.

 • Φορείς πίσω από dimokritos.grnet.gr
 • Φορείς πίσω από agvarvara.grnet.gr
 • Κύρια σύνδεση του Σχολικού Δικτύου

Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.