12-06-2020

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 21/06 στις 08:30 π.μ., θα πραγματοποιηθούν εργασίες στον κεντρικό κόμβο της Διοίκησης,
με αποτέλεσμα την ολική διακοπή του Τηλεφωνικού Δικτύου (Πατησίων και Ζωγράφου) και τμήματος του Δικτύου Δεδομένων.

Οι κεντρικοί εξυπηρετητές και οι κεντρικές υπηρεσίες ΔΕΝ θα επηρεαστούν.
Η διακοπή αναμένεται να διαρκέσει μέχρι 2,5 ώρες.

Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ