16-03-2020

Στη συγκυρία του COVID-19, τα μαθήματα του ΕΜΠ μπορούν να διεξάγονται από απόσταση με συνδυασμό χρήσης δωρεάν εργαλείων τηλεδιάσκεψης και διαμοιρασμού υλικού μαθήματος με τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας mycourses. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση του Πρύτανη του ΕΜΠ. Δύο επιλογές για την παράδοση μαθημάτων είναι τα εργαλεία Microsoft Teams και Cisco Webex.

Δείτε τις σχετικές οδηγίες χρήσης, τις οποίες έχουν μοιραστεί με την κοινότητα η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών.