Πληροφορίες καταλόγου

Full title
Πληροφορίες καταλόγου

Πληροφορίες καταλόγου

Τηλεφωνικό Κέντρο ΕΜΠ

Στο Κέντρο Δικτυών λειτουργεί καθημερινά υπηρεσία Τηλεφωνικού Κέντρου, όπου δίνονται πληροφορίες τηλεφώνων για επικοινωνία με τα μέλη του ΕΜΠ (μέλη ΔΕΠ, εργαζόμενοι κτλ).

Tηλ: 210-772-1000 (7:30 π.μ. - 15:00 μ.μ.)