Υπηρεσία καταλόγου

Full title
Υπηρεσία καταλόγου

Πως μπορώ να κάνω αναζήτηση για πρόσωπα στο ελληνικό πανεπιστημιακό δίκτυο;

Detailed Question

Πως μπορώ να κάνω αναζήτηση για πρόσωπα στο ελληνικό πανεπιστημιακό δίκτυο;

Body

Για να βρείτε πληροφορίες για χρήστες που ανήκουν σε δίκτυο συνδεδεμένο με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ΕΔΕΤ: Υπηρεσίες Καταλόγου

Πως μπορώ να κάνω αναζήτηση στην υπηρεσία καταλόγου μέσα από e-mail client;

Detailed Question

Πως μπορώ να κάνω αναζήτηση στην υπηρεσία καταλόγου μέσα από e-mail client;

Body

Η αναζήτηση στην υπηρεσία καταλόγου μέσω e-mail client δεν υποστηρίζεται πλέον καθώς είναι προβληματική η υποστήριξη της από τους δημοφιλείς e-mail clients (πχ Thunderbird). Οι χρήστες θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη σελίδα αναζήτησης στην υπηρεσία καταλόγου για την εύρεση στοιχείων επικοινωνίας μελών της Πολυτεχνειακής κοινότητας.

Τί είναι η "vcard";

Detailed Question

Τί είναι η "vcard";

Body

Η vcard είναι ένα καθιερωμένο format αρχείου για ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων, ή αν θέλετε να το δείτε πιο αφηρημένα ένα είδος ηλεκτρονικής επαγγελματικής κάρτας. Επισυνάπτεται σε μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αλλά μπορείτε να βρείτε vcards και αλλού, π.χ σε sites. Οι vcards περιέχουν προσωπικά δεδομένα όπως ταχυδρομική διέυθυνση, τηλεφωνικούς αριθμούς, διευθύνσεις ιστοσελίδων, λογότυπα, φωτογραφίες, ή ακόμα και κλιπ ήχου. Μπορείτε να τις δημιουργήσετε είτε μέσω του προγράμματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (mail client) που έχετε, π.χ outlook express, mozilla thunderbird κ.ο.κ. είτε μέσω τρίτων προγραμμάτων που εξυπηρετούν την συγκεκριμένη λειτουργία.

Πως μπορώ να βρώ το τηλέφωνο ή το E-mail ενός χρήστη του δικτύου του Ε.Μ.Π;

Detailed Question

Πως μπορώ να βρώ το τηλέφωνο ή το E-mail ενός χρήστη του δικτύου του Ε.Μ.Π;

Body

Στη σελίδα Υπηρεσία Καταλόγου λειτουργεί μηχανή αναζήτησης στον εξυπηρετητή καταλόγου (directory server / LDAP server) του Ε.Μ.Π.

Υπηρεσία καταλόγου

Το ΚΕΔ-Ε.Μ.Π. έχει εγκαταστήσει και συντηρεί Υπηρεσία Καταλόγου (directory services) για την αναζήτηση στοιχείων επικοινωνίας των μελών της Πολυτεχνειακής Κοινότητας και για την παροχή υπηρεσιών ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης σε βασικές υπηρεσίες που παρέχει το ΚΕΔ (Single Sign On, E-Mail, σύνδεση με Wi-Fi & VPN κτλ, users.ntua.gr, mycourses.ntua.gr).

Η υπηρεσία είναι εγκατεστημένη σε κεντρικό εξυπηρετητή και κάνει χρήση του λογισμικού ελεύθερου λογισμικού OpenLDAP.

Μπορώ να αλλάξω τα στοιχεία μου που εμφανίζονται στην υπηρεσία καταλόγου;

Detailed Question

Μπορώ να αλλάξω τα στοιχεία μου που εμφανίζονται στην υπηρεσία καταλόγου;

Body

Η δυνατότητα αλλαγής προσωπικών στοιχείων εξαρτάται από το κατά πόσο ο χρήστης εμφανίζεται και στον τηλεφωνικό κατάλογο του ΕΜΠ. Εφόσον ισχύει κάτι τέτοιο τότε τα αντίστοιχα στοιχεία λαμβάνουν προτεραιότητα και ο χρήστης θα πρέπει να απευθυνθεί στο τηλέφωνο 772-1871 ή στο e-mail directory@ntua.gr.

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν εμφανίζεται στον τηλεφωνικό κατάλογο (πχ φοιτητές) τότε υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής συγκεκριμένων προσωπικών στοιχείων μέσω της υπηρεσίας My.ntua.gr στην επιλογή My Account. Παραδείγματα στοιχείων που μπορεί να τροποποιήσει είναι το ονοματεπώνυμο του με λατινικούς χαρακτήρες και το βασικό e-mail επικοινωνίας.