Σύνδεση στο δίκτυο δεδομένων

Full title
Σύνδεση στο δίκτυο δεδομένων

Σύνδεση στο Δίκτυο Δεδομένων - Windows 7

Κάτω δεξιά στην οθόνη σας, δίπλα στην ώρα, κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο "Network and Sharing Center" (μια οθόνη υπολογιστή) και επιλέγετε το "Open Network and Sharing Center". Εναλλακτικά θα βρεθείτε εκεί επιλέγοντας Start--> Control Panel--> Network and Internet--> Network and Sharing Center.

Ανοίγει το παράθυρο

Εικόνα 1

 

Σύνδεση στο δίκτυο δεδομένων

Η υπηρεσία σταθερής σύνδεσης στο δίκτυο δεδομένων του Ιδρύματος παρέχεται στα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας τα οποία έχουν μόνιμη σχέση εργασίας με το Ιδρυμα.

Για την ενεργοποίηση νέας σύνδεσης ή την μεταφορά της παλιάς σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στην ομάδα τεχνικής υποστήριξης του ΚΕΔ στο τηλ. 1861.

Όταν δεν δουλεύει το δίκτυο τι μπορεί να φταίει;

Detailed Question

Όταν δεν δουλεύει το δίκτυο τι μπορεί να φταίει;

Body

Καταρχήν πολλές φορές μπερδεύομαστε και συγχέουμε τη διακοπή μίας υπηρεσίας, όπως το e-mail, με τη διακοπή του δικτύου.

Διακοπή δικτύου μπορεί να έχουμε γιατί:
α) παρουσιάστηκε βλάβη στον ενεργό εξοπλισμό (router, switches, ..) του δικτύου,
β) έπεσε η σύνδεσή μας με το ΕΔΕΤ, λόγω βλάβης του κυκλώματος από τον ΟΤΕ,
γ) υπάρχει διακοπή (βλάβη) του δικτύου ΕΔΕΤ-GRNET,
δ) έχουμε διακοπή ρεύματος σε κάποιο κόμβο.

Αν προσπαθείτε να δείτε τα e-mail σας και δεν μπορείτε τότε δεν είναι σίγουρο ότι υπάρχει διακοπή δικτύου.
Αν προσπαθείτε να προσπελάσετε ένα server στο εξωτερικό και δεν μπορείτε δεν είναι σίγουρο ότι φταίει το δίκτυο του Ιδρύματος.

Ποιός είναι ο Φορέας στον οποίο συνδεόμαστε και έχουμε πρόσβαση στο Internet; Με τι ταχύτητα συνδεόμαστε;

Detailed Question

Ποιός είναι ο Φορέας στον οποίο συνδεόμαστε και έχουμε πρόσβαση στο Internet; Με τι ταχύτητα συνδεόμαστε;

Body

Το Ε.Μ.Π. όπως και όλα τα ΑΕΙ & ΤΕΙ της χώρας για τη σύνδεσή τους στο INTERNET χρησιμοποιούν το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας - GRNET.

Η σύνδεσή μας στο ΕΔΕΤ ανέρχεται στο 10 Gbps.

Το Ε.Μ.Π. έχει το ταχύτερο δίκτυο σε όλη την Ακαδημαϊκή Κοινότητα της χώρας και παρουσιάζει τη μεγαλύτερη κίνηση.

Με τι ταχύτητα συνδέομαι στο δίκτυο;

Detailed Question

Με τι ταχύτητα συνδέομαι στο δίκτυο;

Body

Κάθε πρίζα του δικτύου, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, καταλήγει σε μία ενεργή σύνδεση η οποία είναι, είτε στα 10Mbps είτε στα 100Mbps.