Σύνδεση στο δίκτυο δεδομένων

Full title
Σύνδεση στο δίκτυο δεδομένων

Αν δεν έχω τηλεπικοινωνιακή παροχή στο χώρο μου τι κάνω;

Detailed Question

Αν δεν έχω τηλεπικοινωνιακή παροχή στο χώρο μου τι κάνω;

Body

Αυτή η περίπτωση δεν θα πρέπει να συμβαίνει, παρά μόνο αν οι χώροι σας είναι νέοι και εκ παραδρομής δεν έγινε έγκαιρη πρόβλεψη για επέκταση της δομημένης καλωδίωσης. Παρακαλούμε προωθήστε το αίτημά σας στην Πολυδύναμη Μονάδα που ανήκετε, με κοινοποίηση στο Κέντρο Δικτύων (fax 1866).

Αν σε κάποιο χώρο γνωρίζω ότι υπάρχει τηλεπικοινωνιακή παροχή (πρίζα) την οποία χρησιμοποιούσε κάποιος άλλος χρήστης, εγώ μπορώ να την χρησιμοποιήσω τώρα που έφυγε ο παλαιός χρήστης;

Detailed Question

Αν σε κάποιο χώρο γνωρίζω ότι υπάρχει τηλεπικοινωνιακή παροχή (πρίζα) την οποία χρησιμοποιούσε κάποιος άλλος χρήστης, εγώ μπορώ να την χρησιμοποιήσω τώρα που έφυγε ο παλαιός χρήστης;

Body

Δεν είναι σίγουρο. Γιατί οι ρυθμίσεις αυτής της παροχής μπορεί να έχουν δοθεί σε υποδίκτυο στο οποίο δεν ανήκετε εσείς. Ετσι, ενώ ο προηγούμενος χρήστης δεν είχε κανένα πρόβλημα γιατί ήταν στο υποδίκτυο 147.102.41.ΧΧ εσείς επειδή είστε χρήστης του υποδικτύου 147.102.77.ΧΧ δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε.

Καλέστε το 1861 για να δηλώσετε την ΙΡ (147.102.77.ΧΧ) σας, προκειμένου να σας ορίσουμε και την παροχή σας στο σωστό υποδίκτυο.

Πως μπορώ να ξέρω αν η πρίζα που έχω στο χώρο μου είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο;

Detailed Question

Πως μπορώ να ξέρω αν η πρίζα που έχω στο χώρο μου είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο;

Body

Αυτό μπορείτε να το μάθετε στο τηλέφωνο 1861 (Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης Δικτύου Δεδομένων). Θα πρέπει βέβαια να έχετε δει τον κωδικό αριθμό της πρίζας σας και να ρωτήσετε συγκεκριμένα για αυτόν.

Πως συνδέομαι στο δίκτυο δεδομένων του Ιδρύματος;

Detailed Question

Πως συνδέομαι στο δίκτυο δεδομένων του Ιδρύματος;

Body

Μπορείτε να συνδεθείτε με τρεις τρόπους:
α) Με σταθερή σύνδεση μέσω της τηλεπικοινωνιακής παροχής (πρίζα) που έχετε στο χώρο σας.
β) Μέσω της υπηρεσίας απομακρυσμένης τηλεφωνικής πρόσβασης - Dialup.
γ) Μέσω του ασύρματου δικτύου Wi-Fi, μόνο σε κοινόχρηστους χώρους.