Μπορείτε να μας καλέσετε από το τηλέφωνο σας στο εσωτερικό 1871 (αν πρόκειται για μέλη ΔΕΠ από το προσωπικό τους τηλέφωνο) και η θυρίδα σας θα ενεργοποιηθεί μέχρι το μεσημέρι της ίδιας μέρας.

Υπάρχει πιθανότητα να παρουσιάζεται αυτό όταν όλες οι γραμμές του Voice Mail είναι κατειλημμένες, το οποίο μπορεί να συμβεί πρωινές ώρες και ύστερα από μία ανακοίνωση, που έχει γίνει σε ολόκληρη την Πολυτεχνειακή Κοινότητα. Αν όμως είναι συχνό φαινόμενο επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης του Δικτύου Φωνής του Ε.Μ.Π. στο τηλ: 1871.

Πρέπει πρώτα να συνδεθείτε με το φωνητικό ταχυδρομείο και εν συνεχεία οι επιλογές που έχετε κατά την ακρόαση των μηνυμάτων βρίσκονται στη σελίδα Οδηγίες Χρήσης

Πληροφορίες για τον χειρισμό του μηνύματος χαιρετισμού του τηλεφωνητή σας θα βρείτε στις Οδηγίες Χρήσης

Καλείτε από το τηλέφωνο σας στο τηλ: 1871 (τεχνική υποστήριξη Δικτύου Φωνής του Ε.Μ.Π.) και κάνουμε αρχικοποίηση του κωδικού σας, χωρίς να χαθούν τα μηνύματα σας.

Η απενεργοποίηση του τηλεφωνητή δεν μπορεί να γίνει από τον ίδιο το χρήστη. Χρειάζεται να γίνει αίτηση κατάργησης του τηλεφωνητή, υπογεγραμμένη από τον κάτοχο του τηλεφώνου και η αίτηση αυτή να παραδοθεί στο Κέντρο Δικτύων, ή να σταλεί στο FAX: 1866.

Θυρίδες φωνητικού ταχυδρομείου (voice mail)