Αίθουσες τηλεκπαίδευσης και πολυμέσων

Full title
Αίθουσες τηλεκπαίδευσης και πολυμέσων

Αίθουσες τηλεκπαίδευσης και πολυμέσων

Από το 1999 στο Ε.Μ.Π. λειτουργούν αίθουσες τηλεκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης στο κτήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, με δυνατότητες όπως ψηφιακό βίντεο υψηλής πιστότητας, μικροφωνική κάλυψη σπουδαστών, αυτόματες κάμερες παρακολούθησης των διδασκόντων και διασύνδεση μέσω ταχύτατου δικτύου τεχνολογίας INTERNET. Κατασκευάστηκαν στα πλαίσια έργων ΕΠΕΑΕΚ, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Παιδείας.

Υπάρχει δυνατότητα προβολής διαφανειών;

Detailed Question

Υπάρχει δυνατότητα προβολής διαφανειών;

Body

Είναι δυνατή η προβολή τυπωμένων διαφανειών καθώς επίσης και φωτοτυπιών. Δεν υπάρχει δυνατότητα προβολής slides 35mm. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να φροντίσει ο απισκέπτης.

Οι αίθουσες διαθέτουν προσωπικούς υπολογιστές, ή απαιτείται η κατοχή κάποιου φορητού υπολογιστή από τους επισκέπτες;

Detailed Question

Οι αίθουσες διαθέτουν προσωπικούς υπολογιστές, ή απαιτείται η κατοχή κάποιου φορητού υπολογιστή από τους επισκέπτες;

Body

Οι αίθουσες διαθέτουν τόσο σταθερούς υπολογιστές όσο και φορητούς για την κάλυψη των αναγκών. Σε περίπτωση ανάγκης χρήσης φορητού υπολογιστή, θα πρέπει να έχετε ενημερώσει τουλάχιστον μια μέρα πριν, τους υπέυθυνους του ΚΕΔ. Παρόλα αυτά, υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης στα μέσα προβολής όλων των αιθουσών και φορητών υπολογιστών των επισκεπτών, εφόσον αυτό επιθυμείται. Απαίτηση για υπολογιστή από τους χρήστες, υπάρχει μόνο στην περίπτωση που το αντικείμενο της επίδειξης δεν είναι συμβατό με το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στους υπάρχοντες υπολογιστές. Για πληροφορίες σχετικά οι ενδιαφερόμενοι συνεννοούνται με το ΚΕΔ.

Υπάρχει πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο υπολογιστών (LAN) και σε τηλεφωνική γραμμή για σύνδεση modem;

Detailed Question

Υπάρχει πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο υπολογιστών (LAN) και σε τηλεφωνική γραμμή για σύνδεση modem;

Body

Σύνδεση στο LAN του ΕΜΠ υπάρχει σε όλες τις αίθουσες και σε περισσότερες από μία θέσεις. Δυνατότητα σύνδεσης modem, αντίθετα δεν υπάρχει.

Υπάρχουν δυνατότητες καταγραφής και μετάδοσης των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στις αίθουσες;

Detailed Question

Υπάρχουν δυνατότητες καταγραφής και μετάδοσης των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στις αίθουσες;

Body

Στην αίθουσα τηλεκπαίδευσης και στο αμφιθέατρο παρέχονται αυτές οι δυνατότητες. Για τη χρήση τους επιβάλλεται η επικοινωνία με το Κέντρο Δικτύων μία εβδομάδα νωρίτερα.

Μπορεί κανείς να πραγματοποιήσει τηλεδιασκέψεις στις αίθουσες πολυμέσων της βιβλιοθήκης;

Detailed Question

Μπορεί κανείς να πραγματοποιήσει τηλεδιασκέψεις στις αίθουσες πολυμέσων της βιβλιοθήκης;

Body

Παρέχεται δυνατότητα τηλεδιασκέψεων από όλες (4) τις αίθουσες. Σε κάποιες μόνο πάνω από Η.323 (IP) και σε άλλες και πάνω από Η.320 (ISDN). Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες συνίσταται η επικοινωνία με το Κέντρο Δικτύων. Ενώ είναι υποχρεωτική η επικοινωνία με το ΚΕΔ μία εβδομάδα νωρίτερα, εφόσον επιθυμείται η διεξαγωγή των τηλεδιασκέψεων.