29-07-2021

Σας ενημερώνουμε πως το Κέντρο Δικτύων την περίοδο 02/08/2021 έως 20/08/2021, κατά την οποία το Ίδρυμα θα παραμείνει κλειστό,
θα λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας αποκλειστικά για την αντιμετώπιση βλαβών στον κεντρικό εξοπλισμό του δικτύου.

Στο εν λόγω διάστημα δεν θα εξυπηρετούνται αιτήματα χρηστών που αφορούν στις υπηρεσίες του Δικτύου ή σε συνδέσεις/βλάβες τηλεποικωνιακών πριζών.

Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι!