Για τον συγχρονισμό ενός υπολογιστή με την υπηρεσία NTP θα πρέπει να διαθέτετε κάποιο πρόγραμμα - πελάτη NTP (NTP client).

 

Microsoft Windows

 Εάν ο υπολογιστής σας ανήκει σε κάποιο windows domain τότε το ρολόι του συγχρονίζεται αυτόματα με τον WINNT/WIN2000/WIN2003 domain controller.

 Εάν έχετε λειτουργικό σύστημα Windows XP και ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΤΕ σε κάποιο domain, τότε ανοίγοντας το ρολόι του συστήματος (double-click) στην κάτω δεξιά γωνία, και επιλέγοντας την ετικέτα ”Χρόνος Internet (Internet Time)” εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Επιλέγοντας το «Αυτόματος συγχρονισμός…» και έπειτα έναν από τους δυο διαθέσιμους εξυπηρετητές (διακομιστές), επιτυγχάνετε συγχρονισμό του συστήματός σας με τους εξυπηρετητές αυτούς.

 Σημείωση για προχωρημένους: Προκειμένου να μπορέσετε να προσθέσετε τον εξυπηρετητή NTP του ΕΜΠ στην παραπάνω λίστα, θα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία:

 1. Εκκινήστε τον Registry Editor (Start/Έναρξη > Run/Εκτέλεση, πληκτρολογήστε Regedit)
 2. Πηγαίντε στο HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion DateTime Servers
 3. Κάντε δεξί click στον άδειο χώρο στο δεξί παράθυρο, και επιλέξτε New > String Value
 4. Δώστε ως τιμή το επόμενο διαθέσιμο νούμερο (τυπικά 3, αφού τα 1, 2 αντιστοιχούν στους διαθέσιμους εξυπηρετητές)
 5. Κάντε διπλό click στην νέο τιμή και πληκτρολογήστε ntp.ntua.gr
 6. Κλείστε τον registry editor
 7. Ανοίξτε το ρολόι του συστήματος, επιλέξτε “Χρόνος internet” και στην συνέχεια τον διακομιστή ntp.ntua.gr.

Επίσης, εάν θέλετε να αλλάξετε την συχνότητα συγχρονισμού (1 εβδομάδα), ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

 1. Εκκινήστε τον Registry Editor (Start/Έναρξη > Run/Εκτέλεση, πληκτρολογήστε Regedit)
 2. Πηγαίντε στο HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Services W32Time TimeProviders NtpClient
 3. Κάντε δεξί click στο SpecialPollInterval, αλλάξτε την Βάση (base) σε Δεκαδική (Decimal).
 4. Έπειτα αλλάξτε την τιμή της συχνότητας στην τιμή που επιθυμείτε (η τιμή εκφράζεται σε δευτερόλεπτα).
 5. Κλείστε τον registry editor

Για όλες τις εκδόσεις των windows μπορείτε πάντα να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε κάποιο NTP συγχρονιστή από την συλλογή TUCOWS.

 

Unix/Linux/BSD

Για υπολογιστές με Unix/Linux/BSD λειτουργικά συστήματα υπάρχουν δύο λύσεις. Η πρώτη είναι να χρησιμοποιήσετε τον ntpd δαίμονα που παρέχεται συνήθως με το λειτουργικό. Οι παράμετροι χρήσης του δαίμονα αλλάζουν από υλοποίηση σε υλοποίηση (το αρχείο παραμέτρων συχνά βρίσκεται στο /etc/ntp.conf) και μπορούν να βρεθούν με χρήση της εντολής “man ntpd”. Σε όλες τις περιπτώσεις πάντως αυτό που χρειάζεται είναι να δηλωθεί σαν ntp server ο ntp.ntua.gr ή η αντίστοιχη IP 147.102.255.1.

 Ακολουθεί δείγμα του /etc/ntp.conf, αν και αυτό αλλάξει σημαντικά από υλοποίηση σε υλοποίηση:

# sample /etc/ntp.conf file for computers inside the NTUA
# (147.102.x.x / *.ntua.gr) network
server 147.102.255.1
driftfile /etc/ntp.drift

Η δεύτερη λύση είναι να χρησιμοποιηθεί κάποιος ntp client (που συνήθως επίσης παρέχεται με το λειτουργικό), ο οποίος καλείται περιοδικά με μία εγγραφή στο cron:

 0 * * * *   /usr/sbin/ntpdate ntp.ntua.gr > /dev/null 2>&1
 

 Για ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με την υπηρεσία NTP, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: help-data@noc.ntua.gr.