Θα πρέπει να συμπληρώσετε την Αίτηση Παροχής Υπηρεσιών Δικτύου Ε.Μ.Π. και να την προσκομίσετε στο Κέντρο Δικτύων του Ε.Μ.Π. (FAX:1866).

Η αίτηση θα πρέπει να συνυπογράφεται από τον Διευθυντή, Προϊστάμενο, ή Υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ, αν πρόκειται για διοικητικό προσωπικό, για ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ ή ερευνητές / επιστημονικούς συνεργάτες αντίστοιχα.

Μόνιμα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας (ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό, ΙΔΑΧ, Επιστημονικοί Συνεργάτες).

Επικοινωνείτε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης του Δικτύου Φωνής του Ε.Μ.Π. στο τηλ: 1871.

Επικοινωνείτε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης του Δικτύου Φωνής του Ε.Μ.Π. στο τηλ: 1871 για να μας ενημερώσετε σχετικά και σας ενημερώνουμε όταν είναι έτοιμο για να το παραλάβετε.

Εξαρτάται, αν είστε μέλος ΔΕΠ ναι. Αν είστε σε οργανική θέση τότε θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή/Προϊσταμένου σας ή Υπεύθυνου μέλους ΔΕΠ.

Επικοινωνείτε με την τεχνική υποστήριξη Δικτύου Φωνής στο τηλέφωνο 1871 για επιστροφή της συσκευής και διαγραφή της τηλεφωνικής σύνδεσης από το όνομα σας.

Αν έχετε ψηφιακή συσκευή ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία. Το πλήκτρο CNF βρίσκεται ακριβώς κάτω από το πλήκτρο ProgramΑν έχετε αναλογική συσκευή αντί του πλήκτρου CNF πατάτε το αριθμητικό πλήκτρο 3.

Η εκτροπή κλήσεων μπορεί να γίνει μόνο σε εσωτερικά τηλέφωνα και γίνεται ως εξής:Για να ακυρώσετε την εκτροπή κλήσεων ή πατάτε το δεύτερο πλήκτρο κάτω από το Program (είναι αναμμένο), ή πληκτρολογείτε τα εξής:Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε την εκτροπή κλήσεων και από τη συσκευή προορισμό, πληκτρολογώντας αυτή τη φορά το 4ψήφιο νούμερο της συσκευής σας, με την εξής διαδικασία:Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ.

Ο μόνος τρόπος κλειδώματος της τηλεφωνικής σας συσκευής είναι να προγραμματιστεί κεντρικά σε εσωτερικές και μόνο κλήσεις και για όποια άλλη κατηγορία κλήσεων (αστικά, υπεραστικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή) να χρησιμοποιείτε υποχρεωτικά κωδικό, τον οποίο θα σας αποδώσει το ΚΕΔ (αν ήδη έχετε κωδικό τότε θα κάνετε χρήση του ιδίου κωδικού).

Σύνδεση στο τηλεφωνικό δίκτυο του ΕΜΠ