Διότι με την ενεργοποίηση της σύνδεσής σας έχετε τη δυνατότητα αστικών κλήσεων και μόνο.
Για την ενεργοποίηση υπεραστικών ή κινητών ή διεθνών κλήσεων θα πρέπει να αποκτήσετε, υπό προϋποθέσεις, κωδικό χρήσης υπεραστικών.

Αν είστε μέλος ΔΕΠ, Διευθυντής, Προϊστάμενος Τμήματος ή Υπηρεσίας αρκεί να έρθετε ο ίδιος από το Κέντρο Δικτύων, ή να εξουσιοδοτήσετε κάποιον γραπτώς για να παραλάβει τον προσωπικό κωδικό σας και τις οδηγίες για υπεραστικές κλήσεις.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απαιτείται η υπογραφή του Διευθυντή/Προϊσταμένου σας ή του Υπεύθυνου μέλους ΔΕΠ, για διοικητικό προσωπικό, μέλη ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ ή ερευνητές / επιστημονικούς συνεργάτες, στη γραπτή αίτηση που θα προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος στο Κέντρο Δικτύων.

Πρέπει να περάσετε ο ίδιος από το Κέντρο Δικτύων, ή να εξουσιοδοτήσετε κάποιον γραπτώς για να τον παραλάβει.

Υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείτε τη χρέωσης σας μέχρι και την προηγούμενη ημέρα στις 12:00 το βράδυ από το Web και πιο συγκεκριμένα από την υπηρεσία My.ntua.gr .

Είτε με γραπτή αίτηση προς το Κέντρο Δικτύων είτε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης του Δικτύου Φωνής στο εσωτερικό 1870. Η αναλυτική κατάσταση παραλαμβάνεται μόνο από τον ίδιο τον χρήστη του τηλεφώνου και ύστερα από επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ.

Τηλεφωνικές χρεώσεις