Όλες τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες μεταξύ 9:00 και 21:00.

Ο επισκέπτης δεν πρέπει να έχει καμία επαφή με τον εξοπλισμό των αιθουσών. Για ό,τι χρειαστεί, καλείται τεχνικός υπεύθυνος από το ΚΕΔ.

Το ΚΕΔ έχει την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης των αιθουσών αυτών.

Παρέχεται δυνατότητα τηλεδιασκέψεων από όλες (4) τις αίθουσες. Σε κάποιες μόνο πάνω από Η.323 (IP) και σε άλλες και πάνω από Η.320 (ISDN). Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες συνίσταται η επικοινωνία με το Κέντρο Δικτύων. Ενώ είναι υποχρεωτική η επικοινωνία με το ΚΕΔ μία εβδομάδα νωρίτερα, εφόσον επιθυμείται η διεξαγωγή των τηλεδιασκέψεων.

Στην αίθουσα τηλεκπαίδευσης και στο αμφιθέατρο παρέχονται αυτές οι δυνατότητες. Για τη χρήση τους επιβάλλεται η επικοινωνία με το Κέντρο Δικτύων μία εβδομάδα νωρίτερα.

Σύνδεση στο LAN του ΕΜΠ υπάρχει σε όλες τις αίθουσες και σε περισσότερες από μία θέσεις. Δυνατότητα σύνδεσης modem, αντίθετα δεν υπάρχει.

Οι αίθουσες διαθέτουν τόσο σταθερούς υπολογιστές όσο και φορητούς για την κάλυψη των αναγκών. Σε περίπτωση ανάγκης χρήσης φορητού υπολογιστή, θα πρέπει να έχετε ενημερώσει τουλάχιστον μια μέρα πριν, τους υπέυθυνους του ΚΕΔ. Παρόλα αυτά, υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης στα μέσα προβολής όλων των αιθουσών και φορητών υπολογιστών των επισκεπτών, εφόσον αυτό επιθυμείται. Απαίτηση για υπολογιστή από τους χρήστες, υπάρχει μόνο στην περίπτωση που το αντικείμενο της επίδειξης δεν είναι συμβατό με το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στους υπάρχοντες υπολογιστές. Για πληροφορίες σχετικά οι ενδιαφερόμενοι συνεννοούνται με το ΚΕΔ.

Είναι δυνατή η προβολή τυπωμένων διαφανειών καθώς επίσης και φωτοτυπιών. Δεν υπάρχει δυνατότητα προβολής slides 35mm. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να φροντίσει ο απισκέπτης.

Αίθουσες τηλεκπαίδευσης και πολυμέσων