Μπορείτε να συνδεθείτε με τρεις τρόπους:
α) Με σταθερή σύνδεση μέσω της τηλεπικοινωνιακής παροχής (πρίζα) που έχετε στο χώρο σας.
β) Μέσω της υπηρεσίας απομακρυσμένης τηλεφωνικής πρόσβασης - Dialup.
γ) Μέσω του ασύρματου δικτύου Wi-Fi, μόνο σε κοινόχρηστους χώρους.

Αυτό μπορείτε να το μάθετε στο τηλέφωνο 1861 (Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης Δικτύου Δεδομένων). Θα πρέπει βέβαια να έχετε δει τον κωδικό αριθμό της πρίζας σας και να ρωτήσετε συγκεκριμένα για αυτόν.

Δεν είναι σίγουρο. Γιατί οι ρυθμίσεις αυτής της παροχής μπορεί να έχουν δοθεί σε υποδίκτυο στο οποίο δεν ανήκετε εσείς. Ετσι, ενώ ο προηγούμενος χρήστης δεν είχε κανένα πρόβλημα γιατί ήταν στο υποδίκτυο 147.102.41.ΧΧ εσείς επειδή είστε χρήστης του υποδικτύου 147.102.77.ΧΧ δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε.

Καλέστε το 1861 για να δηλώσετε την ΙΡ (147.102.77.ΧΧ) σας, προκειμένου να σας ορίσουμε και την παροχή σας στο σωστό υποδίκτυο.

Αυτή η περίπτωση δεν θα πρέπει να συμβαίνει, παρά μόνο αν οι χώροι σας είναι νέοι και εκ παραδρομής δεν έγινε έγκαιρη πρόβλεψη για επέκταση της δομημένης καλωδίωσης. Παρακαλούμε προωθήστε το αίτημά σας στην Πολυδύναμη Μονάδα που ανήκετε, με κοινοποίηση στο Κέντρο Δικτύων (fax 1866).

Κάθε πρίζα του δικτύου, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, καταλήγει σε μία ενεργή σύνδεση η οποία είναι, είτε στα 10Mbps είτε στα 100Mbps.

Το Ε.Μ.Π. όπως και όλα τα ΑΕΙ & ΤΕΙ της χώρας για τη σύνδεσή τους στο INTERNET χρησιμοποιούν το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας - GRNET.

Η σύνδεσή μας στο ΕΔΕΤ ανέρχεται στο 10 Gbps.

Το Ε.Μ.Π. έχει το ταχύτερο δίκτυο σε όλη την Ακαδημαϊκή Κοινότητα της χώρας και παρουσιάζει τη μεγαλύτερη κίνηση.

Καταρχήν πολλές φορές μπερδεύομαστε και συγχέουμε τη διακοπή μίας υπηρεσίας, όπως το e-mail, με τη διακοπή του δικτύου.

Διακοπή δικτύου μπορεί να έχουμε γιατί:
α) παρουσιάστηκε βλάβη στον ενεργό εξοπλισμό (router, switches, ..) του δικτύου,
β) έπεσε η σύνδεσή μας με το ΕΔΕΤ, λόγω βλάβης του κυκλώματος από τον ΟΤΕ,
γ) υπάρχει διακοπή (βλάβη) του δικτύου ΕΔΕΤ-GRNET,
δ) έχουμε διακοπή ρεύματος σε κάποιο κόμβο.

Αν προσπαθείτε να δείτε τα e-mail σας και δεν μπορείτε τότε δεν είναι σίγουρο ότι υπάρχει διακοπή δικτύου.
Αν προσπαθείτε να προσπελάσετε ένα server στο εξωτερικό και δεν μπορείτε δεν είναι σίγουρο ότι φταίει το δίκτυο του Ιδρύματος.

Σύνδεση στο δίκτυο δεδομένων