10-11-2021

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι θα γίνουν προγραμματισμένες εργασίες στο οπτικό τμήμα ΕΜΠ - ΕΚΠΑ, οι οποίες σε συνδυασμό με τις εργασίες στο τμήμα ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος - ΕΜΠ (σχετικό δελτίο ΕΔΥΤΕ CIRCUITS-3649) θα έχουν ως αποτέλεσμα να απομονωθεί ο κόμβος του ΕΔΥΤΕ στο ΕΜΠ και να επηρεαστεί όλη η κίνηση του ΕΜΠ.

Από τον πάροχο (ΟΤΕ) ενημερωθήκαμε ότι δυστυχώς δεν υπάρχει η δυνατότητα να διακοπούν ξεχωριστά τα 2 κυκλώματα.

Το χρονικό παράθυρο των εργασιών είναι 12/11/2021 01:00 - 07:00.