24-07-2020

Σας ενημερώνουμε πως το Κέντρο Διτκύων την περίοδο 03/08/202 έως 21/08/2020, κατά το οποίο το Ίδρυμα θα παραμείνει κλειστό,
θα λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας αποκλειστικά για την αντιμετώπιση βλαβών στον κεντρικό εξοπλισμό του δικτύου.

Το εν λόγω διάστημα, δεν θα εξυπηρετούνται αιτήματα χρηστών που αφορούν στις υπηρεσίες του Δικτύου ή σε συνδέσεις/βλάβες τηλεποικωνιακών πριζών.

Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι!

Υποστήριξη Τηλεφωνικού Δικτύου και Δικτύου Δεδομένων ΕΜΠ
Κέντρο Δικτύων