20-06-2017

Το Κέντρο Δικτύων ενημερώνει τους χρήστες της υπηρεσίας VPN ότι
πραγματοποιήθηκε η αντικατάσταση του ψηφιακού πιστοποιητικού του εξυπηρετητή της υπηρεσίας.

Όσοι χρήστες δεν έχουν αντικαταστήσει το αρχείο ρυθμίσεων με την νέα έκδοση,
μπορεί να το βρουν εδώ:

http://www.noc.ntua.gr/files/software/ntua.ovpn

Για όσους χρήστες χρησιμοποιούν windows, επανεκτέλεση του προγράμματος
εγκατάστασης με επιλεγμένη μονάχα την επιλογή "NTUA openvpn
configuration file" αρκεί για να εγκατασταθεί το νέο αρχείο ρυθμίσεων.
Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα εγκατάστασης μπορεί να βρεθεί στη σελίδα:
http://www.noc.ntua.gr/help/VPN.

Εξάλλου, λόγω αδυναμιών που έχουν βρεθεί τους σε αλγορίθμους
κρυπτογραφίας που χρησιμοποιούν κλειδί μήκους 64 bits, οι χρήστες
προτρέπονται να βεβαιωθούν ότι η έκδοση του OpenVPN που διαθέτουν είναι
η 2.4 ή μεταγενέστερη. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στους
εξής συνδέσμους:

https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/SWEET32

https://sweet32.info/

Ο εγκαταστάτης OpenVPN για Windows που προσφέρει το ΚΕΔ στα πλαίσια της
Υπηρεσίας VPN είναι στην έκδοση 2.4.1 και μπορεί να βρεθεί στην
σχετική σελίδα της υπηρεσίαςhttp://www.noc.ntua.gr/help/VPN.