Στην κατηγορία των υπηρεσιών χρηστών, συγκαταλέγονται όλες οι υπηρεσίες, που απευθύνονται σε τελικούς χρήστες, που είναι μέλη του ΕΜΠ. Ως μέλη του ΕΜΠ, οι χρήστες που μπορούν να τις απολάβουν απαιτείται να συνδέονται με το ΕΜΠ με κάποια ιδιότητα φοιτητή ή προσωπικού και να διατηρούν λογαριασμό στην κεντρική υπηρεσία καταλόγου του ιδρύματος.