Για τους εκάστοτε διαχειριστές σχολών και εργαστηρίων το Κέντρο Δικτύων προσφέρει κεντρικά την υποδομή, τις υπηρεσίες και την υποστήριξη για διάφορες εφαρμογές.