Κεντρική Ανακοινώσεις          Βοήθεια            English            
.
ΚΕΔ
.
Ρόλος του ΚΕΔ
Οργανόγραμμα
Προσωπικό
Ανάπτυξη Υπηρεσιών
Χρηματοδοτούμενα Έργα
Επικοινωνία

ΔΙΚΤΥΟ
.
Γενική Περιγραφή
Δίκτυο Δεδομένων
Δίκτυο Φωνής

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
.
Δικτύου Δεδομένων
Δικτύου Φωνής
Στατιστικά

HELP
.
Υποστήριξη Χρηστών
Εκπαίδευση - Ενημέρωση
Προστασία από Ιούς
Ανεπιθύμητα e-mail
FAQ
Sitemap

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
.


ΔΙΚΤΥAKOI ΤΟΠΟΙ
.


Οδηγίες για Unix
Τελευταία ενημέρωση : 2006-03-27

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ

FreeBSD:
Εγκατάσταση port /usr/ports/security/freebsd-update
Πληροφορίες

Slackware Linux
Εγκατάσταση του προγράμματος slapt-get και χρήση του προγράμματος ως slapt-get --update && slapt-get --upgrade
Περισσότερα

Debian Linux:
Χρήση του προγράμματος apt-get ως apt-get update && apt-get -y upgrade
Περισσότερα Γενικά

Ubuntu Linux:
Χρήση του προγράμματος apt-get ως apt-get update && apt-get -y upgrade ή επιλογή από το γραφικό περιβάλλον
Περισσότερα

Fedora Core Linux
Εγκατάσταση και εκτέλεση του προγράμματος yum

Suse Linux
Εγκατάσταση και εκτέλεση του προγράμματος YaST

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και EΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ FIREWALL

Η χρήση ενός firewall είναι σημαντική ανεξάρτητα από τον τύπο σύνδεσης και του τύπου του λειτουργικού που χρησιμοποιείτε.

FreeBSD:
Η εφαρμογές ipfw και pfctl που περιέχονται στο σύστημα αρκούν για υλοποιήσετε το firewall που επιθυμείτε.
Περισσότερα για το ipfw Περισσότερα για το pfctl

Linux:
Το Linux ξεκινώντας από την έκδοση 2.4 υποστηρίζει την εφαρμογή iptables ως firewall. Παλιότερες εκδόσεις χρησιμοποιούσαν τα ipchains. Η ρύθμιση του firewall μπορεί να γίνει είτε απευθείας με την εντολή iptables είτε με κάποιο γραφικό περιβάλλον. Ενδεικτικά προτείνονται τα Guarddog και Firestarter

Υπενθύμιση: Κατά την διαδικασία ρύθμισης ενός firewall μπορούν να ακολουθηθούν δύο πιθανές μεθόδοι: Η πρώτη απαγορεύει την διέλευση όλων των πακέτων που δεν επιτρέπονται ρητά από κάποιο κανόνα. Η δεύτερη επιτρέπει την διέλευση όλων των πακέτων που δεν απαγορεύονται ρητά από κάποιο κανόνα. Η πρώτη μέθοδος είναι πιο ασφαλής ενώ η δεύτερη είναι ευκολότερη για το διαχειριστή του firewall.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το θέμα της ασφάλειας των υπολογιστικών συστημάτων δεν μπορεί να εξαντληθεί μέσα από απλές οδηγίες. Οι ρυθμίσεις για την προστασία κάθε συστήματος ποικίλουν. Παραθέτουμε τους παρακάτω συνδέσμους ως αρχή για μια πιο ενδελεχή προσέγγιση:

 

[Σελίδα πρός εκτύπωση]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
.


ΕΡΓΑΛΕΙΑ
.
Δοκιμή ταυτοποίησης χρήστη
Looking Glass
Remote TRACEROUTE
WHOIS Query
DNS Test


ΣΥΝΔΕΣΗ
.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
.
Παροχής Υπηρεσιών Δικτύου
Κράτησης Αιθουσών Πολυμέσων
Υπηρεσίας Φιλοξενίας Ιστοσελίδων
Παροχής DNS
Παροχής Virtual DNS
Παροχής Virtual Email
SP της υπηρεσίας ταυτοποίησης


.
Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και συντηρείται από το Κέντρο Δικτύων του Ε.Μ.Π. (RSS - Περιορισμός ευθύνης) με ελεύθερο λογισμικό. Για απορίες, σχόλια και ιδέες μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση webmaster@noc.ntua.gr ή στο τηλέφωνο 210-772-1861, Δευτέρα εως Παρασκευή, 09:00-17:00
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.