Κεντρική Ανακοινώσεις          Βοήθεια            English            
.
ΚΕΔ
.
Ρόλος του ΚΕΔ
Οργανόγραμμα
Προσωπικό
Ανάπτυξη Υπηρεσιών
Χρηματοδοτούμενα Έργα
Επικοινωνία

ΔΙΚΤΥΟ
.
Γενική Περιγραφή
Δίκτυο Δεδομένων
Δίκτυο Φωνής

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
.
Δικτύου Δεδομένων
Δικτύου Φωνής
Στατιστικά

HELP
.
Υποστήριξη Χρηστών
Εκπαίδευση - Ενημέρωση
Προστασία από Ιούς
Ανεπιθύμητα e-mail
FAQ
Sitemap

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
.


ΔΙΚΤΥAKOI ΤΟΠΟΙ
.


MY.NTUA.GR - TWIG
Τελευταία ενημέρωση : 2004-04-27

Η υπηρεσία my.ntua.gr αποτελεί μία προσπάθεια ολοκλήρωσης των υπηρεσιών που προσφέρει το Κέντρο Δικτύων του Ε.Μ.Π. στους τελικούς χρήστες της Πολυτεχνειακής Κοινότητας. Στόχος της είναι να λειτουργήσει ως το κεντρικό κοινό σημείο αναφοράς των χρηστών του Ε.Μ.Π. μέσω του οποίου μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που ζητούν, χωρίς να χρειάζεται να απευθύνονται σε περισσότερα από ένα σημεία (one stop shopping).

Η υλοποίηση της στηρίχθηκε στο πλέον διαδεδομένο και προσιτό σε όλους τους χρήστες μέσο, αυτό του World Wide Web (WWW). Δεν απαιτεί ειδικό λογισμικό αλλά είναι προσβάσιμη με τη χρήση οποιουδήποτε προγράμματος πλοήγησης στο web (web browser) που διαθέτουν όλοι οι χρήστες στους υπολογιστές τους. Διαθέτει γραφικό περιβάλλον, φιλικό και εύκολο στη χρήση, ενώ ειδική μέριμνα έχει ληφθεί  εξαρχής ώστε να προσφέρει πλήρως εξελληνισμένο περιβάλλον και πλήρη υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας σε κάθε λειτουργία.

Εκτός από την ευκολία χρήσης και την υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας δόθηκε μεγάλο βάρος ώστε ολόκληρη η υπηρεσία να στηριχθεί σε ανοικτά πρότυπα, ξεκινώντας από τη χρήση του World Wide Web και προχωρώντας στην υλοποίηση της με τη χρήση εξ’ ολοκλήρου ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοικτού κώδικα (free software & open source software). Το τελικό αποτέλεσμα δικαίωσε την προσπάθεια, καθώς προέκυψε μια υπηρεσία σύγχρονη και ευέλικτη με δυνατότητες γρήγορης ανάπτυξης και επέκτασης, άμεσης υποστήριξης της λειτουργίας της από ιδίους πόρους του Κέντρου Δικτύου του Ε.Μ.Π. και ταχείας αντιμετώπισης των προβλημάτων που τυχόν εμφανίζονταν αξιοποιώντας την αλληλεγγύη και τις γνώσεις ολόκληρης της δικτυακής κοινότητας του ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοικτού κώδικα.

Ο βασικός κορμός των δυνατοτήτων της υπηρεσίας my.ntua.gr είναι ένα μέσο οργάνωσης της δουλειάς του χρήστη με την μορφή μιας ηλεκτρονικής online ατζέντας, προσφέροντας λειτουργίες όπως:

 • Ανάγνωση και αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από οποιοδήποτε σημείο του δικτύου με ασφαλή και εύκολο τρόπο.
 • Ανάγνωση και αποστολή άρθρων στον news server του Ε.Μ.Π.
 • Συντήρηση λίστα επαφών (address book) με πλήθος στοιχείων, όπως ονοματεπώνυμο, αριθμοί τηλεφώνων, ηλεκτρονικές διευθύνσεις, διευθύνσεις εργασίας και οικίας κλπ.
 • Ημερολόγιο για την καταχώρηση συναντήσεων, σημαντικών ημερομηνιών και την οργάνωση του ημερήσιου, εβδομαδιαίου και μηνιαίου προγράμματος.
 • Σημειωματάριο για φύλαξη χρήσιμων πληροφοριών και σημειώσεων.
 • Λίστα με εργασίες και εκκρεμότητες με βάση προτεραιότητες και βαθμό ολοκλήρωσης (to-do list).
 • Λίστα με χρήσιμες διευθύνσεις δικτυακών τόπων (bookmarks/URLs).
 • Καταχώρηση των παραπάνω δεδομένων ανά κατηγορίες.
 • Δυνατότητα δημιουργίας ομάδων χρηστών, τα μέλη των οποίων μπορούν κατά βούληση να μοιράζονται μεταξύ τους τις πληροφορίες που εισάγουν στην υπηρεσία (ραντεβού, επαφές, σημειώσεις, εργασίες κλπ). Με τον τρόπο αυτό η υπηρεσία my.ntua.gr μπορεί να λειτουργήσει ως προηγμένο εργαλείου συνεργασίας και συντονισμού ομάδων χρηστών (workgroup collaboration tool).

Πέρα από τις βασικές λειτουργίες της, η υπηρεσία my.ntua.gr λειτουργεί και ως πλατφόρμα ανάπτυξης νέων υπηρεσιών. Τέτοιες υπηρεσίες είναι:

 • Δυνατότητα λήψης αρχείων από το Διαδίκτυο κατά παραγγελία και η παραλαβή όταν ολοκληρωθεί η λήψη τους (download manager).
 • Δυνατότητα πληροφόρησης (και σε ορισμένες περιπτώσεις τροποποίησης) για τα  στοιχεία του χρήστη στην υπηρεσία καταλόγου, την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail.ntua.gr, την υπηρεσία προσωπικών σελίδων users.ntua.gr, την υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω τηλεφωνικής γραμμής και την υπηρεσία λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσα από μια ενιαία και περιεκτική σελίδα (my account).
 • Δυνατότητα πληροφόρησης για την κίνηση του τηλεφωνικού λογαριασμού ανά μήνα του χρήστη εφόσον διαθέτει μια ή περισσότερες τηλεφωνικές συνδέσεις στο όνομά του.
 • Δυνατότητα  πληροφόρησης για τα στατιστικά κίνησης του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη ανά μήνα.
 • Δυνατότητα ενημέρωσης του χρήστη για την κίνηση των ερευνητικών προγραμμάτων στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Ε.Μ.Π. που έχει στο όνομά του (για μέλη Δ.Ε.Π.).
 • Δυνατότητα ενεργοποίησης της προσωπικής σελίδας του χρήστη.

Αρχιτεκτονική-τοπολογία της υπηρεσίας

Η υπηρεσία my.ntua.gr φιλοξενείται στον υπολογιστή mail.ntua.gr του Κέντρου Δικτύου του Ε.Μ.Π.. Στον υπολογιστή αυτό έχουν εγκατασταθεί τα απαραίτητα πακέτα λογισμικού για τη λειτουργία της υπηρεσίας. Από τις ανάγκες και τις αλληλεξαρτήσεις  των πακέτων λογισμικού προκύπτει το ακόλουθο σχήμα που περιγράφει την αρχιτεκτονική της υπηρεσίας:

Στο χαμηλότερο επίπεδο (επίπεδο 0) υπάρχει το λειτουργικό σύστημα, το οποίο για τον συγκεκριμένο εξυπηρετητή είναι το Solaris 7 της Sun Microsystems. Επάνω από το λειτουργικό σύστημα βρίσκονται τα βασικά μέρη (επίπεδο 1):

 • ο εξυπηρετητής Apache που αναλαμβάνει την επικοινωνία με τον χρήστη μέσω του web
 • η βιβλιοθήκη OpenSSL που υλοποιεί τους αλγορίθμους κρυπτογράφησης SSL
 • η βάση δεδομένων MySQL για την αποθήκευση δεδομένων των χρηστών
 • και τέλος οι βιβλιοθήκες για επικοινωνία με εξυπηρετητές IMAP και LDAP, καθώς η «μηχανή» βελτιστοποίησης και επιτάχυνσης Zend Optimizer της γλώσσας PHP

Ένα επίπεδο ψηλότερα (επίπεδο 2) βρίσκονται τα modules του apache:

 • το module για τη scripting γλώσσα PHP, στην οποία είναι γραμμένη η υπηρεσία my.ntua.gr.
 • και το mod_ssl που εξασφαλίζει το απόρρητο της επικοινωνίας του χρήστη με τον apache μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS που υλοποιεί χρησιμοποιώντας τους αλγορίθμους κρυπτογράφησης της βιβλιοθήκης OpenSSL.

Στο ανώτερο επίπεδο (επίπεδο 3) βρίσκεται το πακέτο λογισμικού TWIG, γραμμένο σε γλώσσα PHP. Το TWIG αποτελεί το βασικό κορμό της υπηρεσίας my.ntua.gr και είναι αυτό που βλέπει τελικά και αντιλαμβάνεται ο χρήστης της υπηρεσίας my.ntua.gr.

Στο επόμενο σχήμα φαίνεται ο τρόπος επικοινωνίας της υπηρεσίας my.ntua.gr με το χρήστη και με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Κέντρου Δικτύου του Ε.Μ.Π.:

[Σελίδα πρός εκτύπωση]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
.


ΕΡΓΑΛΕΙΑ
.
Δοκιμή ταυτοποίησης χρήστη
Looking Glass
Remote TRACEROUTE
WHOIS Query
DNS Test


ΣΥΝΔΕΣΗ
.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
.
Παροχής Υπηρεσιών Δικτύου
Κράτησης Αιθουσών Πολυμέσων
Υπηρεσίας Φιλοξενίας Ιστοσελίδων
Παροχής DNS
Παροχής Virtual DNS
Παροχής Virtual Email
SP της υπηρεσίας ταυτοποίησης


.
Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και συντηρείται από το Κέντρο Δικτύων του Ε.Μ.Π. (RSS - Περιορισμός ευθύνης) με ελεύθερο λογισμικό. Για απορίες, σχόλια και ιδέες μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση webmaster@noc.ntua.gr ή στο τηλέφωνο 210-772-1861, Δευτέρα εως Παρασκευή, 09:00-17:00
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.