Κεντρική Ανακοινώσεις          Βοήθεια            English            
.
ΚΕΔ
.
Ρόλος του ΚΕΔ
Οργανόγραμμα
Προσωπικό
Ανάπτυξη Υπηρεσιών
Χρηματοδοτούμενα Έργα
Επικοινωνία

ΔΙΚΤΥΟ
.
Γενική Περιγραφή
Δίκτυο Δεδομένων
Δίκτυο Φωνής

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
.
Δικτύου Δεδομένων
Δικτύου Φωνής
Στατιστικά

HELP
.
Υποστήριξη Χρηστών
Εκπαίδευση - Ενημέρωση
Προστασία από Ιούς
Ανεπιθύμητα e-mail
FAQ
Sitemap

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
.


ΔΙΚΤΥAKOI ΤΟΠΟΙ
.


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
Τελευταία ενημέρωση : 2015-11-23
[Σελίδα πρός εκτύπωση]

Προσωπικά Πιστοποιητικά

Τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας μπορούν να προμηθεύονται ψηφιακά πιστοποιητικά για προσωπική χρήση από την Digicert. Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται από το ΕΔΕΤ με χρήση της Υπηρεσίας Ταυτότητας που συντηρείται από το Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ. Η έκδοση των προσωπικών πιστοποιητικών για υπογραφή email, εγγράφων, κλπ, είναι διαθέσιμη από τον παρακάτω σύνδεσμο:

Υπηρεσία Έκδοσης Προσωπικών Πιστοποιητικών

  • Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο επιθυμητός τύπος προσωπικού πιστοποιητικού είναι Premium Certificate.
  • Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από την παραπάνω υπηρεσία έχουν σαν αναγνωριστικό το ονοματεπώνυμο του χρήστη, οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε σημείο χρειάζεται ψηφιακή υπογραφή με το όνομα του προσώπου που υπογράφει.
  • Κάθε πιστοποιητικό συνοδεύται και από πεδίο που περιέχει το email του προσώπου για το οποίο εκδίδεται. Προς το παρόν είναι διαθέσιμη η χρήση της διεύθυνσης email που παρέχεται από το Κέντρο Δικτύων (username@mail.ntua.gr) και από τον Κεντρικό Υπολογιστή (username@central.ntua.gr). Αργότερα θα καταστεί διαθέσιμη και η χρήση άλλων περιοχών email εντός του ΕΜΠ.
  • Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από την υπηρεσία είναι κατάλληλα για τοποθετηθούν στις ψηφιακές ακαδημαϊκές ταυτότητες που χορηγούνται από το Υπουργείο Παιδείας. Οι οδηγίες χρήσης που περιγράφουν πώς μπορεί να γίνει αυτό βρίσκονται στην σελίδα της Ηλ. Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Εντούτοις, οι χρήστες θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι για την χρήση των πιστοποιητικών δεν είναι απαραίτητη η χρήση της ακαδημαϊκής ταυτότητας. Για παράδειγμα, ένας χρήστης μπορεί να προμηθευτεί ψηφιακό πιστοποιητικό και να το χρησιμοποιήσει απευθείας με τον φυλλομετρητή του ή με τον πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.

Πιστοποιητικά Εξυπηρετητών

Για διαχειριστές συστημάτων και υπηρεσιών εντός του ΕΜΠ, υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών για εξυπηρετητές, υπογραφή κώδικα, κα. Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο τρόπους:

  • Απευθείας αίτηση στο Guest URL της Digicert για το ΕΜΠ. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο αρμόδιος διαχειριστής θα πρέπει να προσκομίσει την σχετική αίτηση στο ΚΕΔ, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο επιστημονικό υπεύθυνο της υπηρεσίας του.
  • Δημιουργία Λογαριασμού Διαχειριστή. Διαχειριστές που εκδίδουν πλήθος πιστοποιητικών, μπορούν να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη στην Digicert με την βοήθεια του οποίου να εκδίδουν τα πιστοποιητικά που επιθυμούν χωρίς την επανειλημμένη προσκόμιση εγγράφων. Για να δημιουργηθεί ο λογαριασμός ενός διαχειριστή, ο τελευταίος πρέπει να εμφανιστεί στο ΚΕΔ με την ταυτότητά του και τη σχετική αίτηση που να αναφέρει όλη την περιοχή κάτω από την οποία θα εκδίδονται πιστοποιητικά (π.χ. *.ece.ntua.gr), υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο επιστημονικό υπεύθυνο της υπηρεσίας του.

[Σελίδα πρός εκτύπωση]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
.


ΕΡΓΑΛΕΙΑ
.
Δοκιμή ταυτοποίησης χρήστη
Looking Glass
Remote TRACEROUTE
WHOIS Query
DNS Test


ΣΥΝΔΕΣΗ
.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
.
Παροχής Υπηρεσιών Δικτύου
Κράτησης Αιθουσών Πολυμέσων
Υπηρεσίας Φιλοξενίας Ιστοσελίδων
Παροχής DNS
Παροχής Virtual DNS
Παροχής Virtual Email
SP της υπηρεσίας ταυτοποίησης


.
Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και συντηρείται από το Κέντρο Δικτύων του Ε.Μ.Π. (RSS - Περιορισμός ευθύνης) με ελεύθερο λογισμικό. Για απορίες, σχόλια και ιδέες μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση webmaster@noc.ntua.gr ή στο τηλέφωνο 210-772-1861, Δευτέρα εως Παρασκευή, 09:00-17:00
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.